Rosenmetoden er en blid kropsbehandling, der kan opløse spændinger og smerter.

Både fysiske og psykiske spændinger sætter sig i kroppen. F.eks. som stress, hovedpine, angst og kroniske muskelspændinger. Ofte ved vi ikke engang, hvor opspændte vi er. 

En Rosenterapeut lader med nænsomme og dybdegående berøringer kroppen tale og kommer på den måde ind til de ubevidste spændinger. Spændinger, du ikke kan nå med ord. Du vil opleve færre smerter og mere kontakt til den du er, samt ro, afklarethed og indsigt.

Rosenmetoden er udviklet af den amerikanske fysioterapeut, Marion Rosen. Filosofien bag er, at åndedrættet, spændte muskler og følelser hænger sammen. Dybe følelser kan forløses gennem kroppen, og kroppen kan afspændes ved at møde disse følelser. Det er det, en Rosenterapeut kan hjælpe med.

En Rosenterapeut har gennemgået fire års uddannelse for at kunne støtte og guide dig under behandlingen. Rosenmetoden er ikke er massage, men lette tryk og berøringer, som sammen med terapeutens ord giver tillid og får dig til at mærke dig selv indefra. 

Forskning har vist, at Rosenmetoden forbedrer den mentale og fysiske sundhed. Metoden støtter mennesker i deres personlige vækst og gør det lettere at foretage ændringer i livet.

Jeg har særlig erfaring med PTSD, føleforstyrrelser, kronisk træthedssyndrom, stress og muskelspændinger forskellige steder i kroppen. 

Ved kronisk træthedssymptom, PTSD og føleforstyrrelser har jeg gode erfaringer med at indlede behandlingen med 20-30 min. samtale om de signaler klienten får fra kroppen. Dvs. de normale 50-60 min. på briksen kortes ned, da det ofte er nok med 20-30 min. på briksen og behovet mere er hvordan kroppens signaler kan tolkes og integreres. 

 

Læs evt. mere om Rosenmetoden i disse tre klienthistorier:

Artikel fra "Hendes Verden" klik her

Disse to artikler kan du downloade på: http://www.vinstonritz.dk/artikler-om-rosenmetoden/

vinstonritz.dk er min nye hjemmeside, som jeg er ved at bygge op. Den er dog langt fra færdig endnu:).

Artikel fra "Psykologi"

Artikel fra "Liv og sjæl"